e-prawnik.pl Porady prawne

Przyznanie władzy rodzicielskiej matce

Pytanie:

Jakie argumenty mogą decydować o przyznaniu władzy rodzicielskiej matce, gdy rodzice żyją w rozłączeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyznanie władzy rodzicielskiej matce

Istotne orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 roku, sygn. akt C 1814/52 stwierdzające, iż wiek dziecka ma istotne znaczenie w szczególności w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, ponieważ wskazane jest, aby w tym czasie dziecko przebywało pod opieką matki z uwagi na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?