Egzekucja ze stypendium

Pytanie:

15.12.2006 otrzymałem mandat za nieposiadanie gaśnicy w samochodzie. Nie zapłaciłem tego mandatu do dnia dzisiejszego. Mam 19 lat i w chwili obecnej się uczę (IV KL Technikum), więc nie posiadam dochodów. Wiem, że mam otrzymać niedługo stypendium naukowe i chciałbym wiedzieć, czy jeśli nie zapłacę w ogóle tego mandatu, może być prowadzone postępowanie egzekucyjne z mojego stypendium? A jeśli bym nie otrzymał stypendium, to czy może być prowadzona egzekucja w stosunku do któregoś z moich rodziców? Czy może być prowadzone postępowanie egzekucyjne ze stypendium naukowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 100 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 8 § 1 pkt 11) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlegają egzekucji administracyjnej kwoty otrzymane jako stypendia. Nie zostanie poprowadzona egzekucja z majątku rodziców, a to dlatego, że grzywna została nałożona na Pana.

Proszę jednak pamiętać, że fakt, iż w chwili obecnej nie można wyegzekwować należności nie oznacza, że nie będzie można jej wyegzekwować w przyszłości. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Zgodnie z art. 61, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny wskazanej powyżej, wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 14.6.2013

  Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

  Organizacje pozarządowe zgodnie ze swoimi celami statutowymi mogą przeznaczać środki finansowe m. in. na wypłatę stypendiów. Fakt ten wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi - zarówno (...)

 • 14.1.2005

  Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

  Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, (...)

 • 27.1.2005

  Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu

  W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa jedynie podmioty, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustawa nie przewiduje dodatkowo (...)

 • 9.2.2005

  Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej (...)