Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Pytanie:

"Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia postępowania organ winien zwrócić opłatę i orzec o tym z urzędu w postanowieniu o umorzeniu?"

Odpowiedź prawnika: Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Z art. 9 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r., Nr 225 poz. 1635) wynika, że opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Ustawodawca nie wprowadził innych przesłanek zwrotu opłaty skarbowej niż obiektywny brak dokonania danej czynności urzędowej czy też niewydania zaświadczenia lub zezwolenia. Oznacza to, że faktyczna przyczyna niedokonania czynności czy niewydania zaświadczenia lub zezwolenia nie ma znaczenia prawnego dla dopuszczalności zwrotu opłaty skarbowej. Nieistotne jest zatem, czy niewydanie zaświadczenia lub niedokonanie czynności urzędowej było zawinione oraz po czyjej stronie leżą przyczyny takiego stanu (Wilk M. Zwrot opłaty skarbowej ABC, 1800).

 

Umorzenie postępowania o wydanie decyzji administracyjnej będzie uzasadniało dokonanie zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej od wniosku o wydanie tej decyzji, oznacza bowiem sytuację, w której nie dokonano czynności urzędowej, od dokonania której opłatę wniesiono.


Zwrot opłaty nie nastąpi jednak z urzędu. Zwrot opłaty następuje zawsze na wniosek (art. 9 ust. 3). Rozstrzygnięcie o zwrocie opłaty skarbowej następuje w formie decyzji administracyjnej (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, Dz. U. 2007 r., Nr 187 poz. 1330).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika