image

Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek, w którym należy m.in. wykazać więź cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne