Opłata dodatkowa za parkowanie

Pytanie:

"Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela dodatkową opłatę 50 zł (taki ala mandat).Problem w tym ,że dostałem wezwanie z przed 2 lat za rzekomy brak karty w tym momencie nie kwestionuje tego czy słusznie czy nie bo po prostu nie pamiętam...Mam inny problem czy takowe zdarzenie nie powinno być w jakikolwiek sposób udokumentowane np. zdjęcie parkującego samochodu abym miał możliwość się z nim zapoznać. Czy po prostu TZDM nie ma takiego obowiązku. Dziwi mnie też fakt, że generalnie nie mam możliwości się od tej kary odwołać, oczywiście nie chodzi o wysokość tylko o sam fakt. Czy przedmiotowe kwestie regulują jakieś przepisy?"

Odpowiedź prawnika: Opłata dodatkowa za parkowanie

Opłaty zaparkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania uregulowana jest w art. 13 i nast. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115, dalej u.d.p.). Zgodnie z art. 13b ust. 1 u.d.p. opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Przepisy dodatkowo, szczegółowo regulują sposób ustalenia samych opłat i strefy płatnego parkowania przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Następnie, zgodnie z art. 13f u.d.p, za nieuiszczenie opłat, pobiera się opłatę dodatkową. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł. Jak potwierdził Sąd Administracyjny w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 2006 roku, II SA/Bk 1082/2005, dokument o nałożeniu opłaty dodatkowej nie jest decyzją administracyjną więc nie można się od niej odwołać. Istnieje jednak droga na podważenie opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.

Potwierdzeniem faktu zaparkowania pojazdu bez wywiązania się z obowiązku, jest dokument urzędowy sporządzony przez pracownika zarządu drogi lub zarządcy drogi w strefie parkowania. Dokument ten może przyjąć postać notatki lub raportu. Jako dowód może służyć także fotografia, film Należy wskazać, że w wyroku z dnia 7 grudnia 2005 roku (sygn. akt: FSK 2580/04) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że za doręczoną sprawcy uważa się dokument informujący o opłacie dodatkowej pozostawiony za wycieraczką samochodu. Zgodnie z art. 40d ust. 3 u.d.p., obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika