Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Pytanie:

"Podatek VAT z grudnia zapłaciłem 10 marca, 15 marca zablokował mi US konto firmowe, osobiste i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji czego to zajęcie dotyczy. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnego tytułu, dopiero na wyciągu z banku zobaczyłem, że to US blokuje mi konto i tu podany jest jakiś numer. Sam domyśliłem się, że to pewnie dotyczy VAT. Czy US może blokować wszystkie konta - osobiste i firmowe bez wcześniejszej informacji? I jak wyglądają koszty egzekucji podatek został zapłacony przed blokadą konta, a ja do dnia dzisiejszego nie otrzymałem tytułu wykonawczego?"

Odpowiedź prawnika: Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Blokada, czyli zajęcie rachunku następuje w chwili zawiadomienia banku, nie zobowiązanego. Taka regulacja ma na celu zapobieżenie ewentualnemu wyprowadzeniu środków finansowych z rachunku przez jego posiadacza. Oznacza to, że faktycznie US nie tylko może, ale i powinien dokonać zajęcia bez uprzedniego powiadomienia zobowiązanego. Takie rozumienie przepisów podkreśla teza wyroku NSA z 22 grudnia 1999 r., III SA 8330/98: Organ egzekucyjny, dokonując zajęcia rachunku bankowego, powinien najpierw skierować do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku, a następnie - po dokonaniu zajęcia - powiadomić zobowiązanego o zajęciu. Taka kolejność czynności ma na celu uniemożliwienie zobowiązanemu wypłaty pieniędzy z rachunku.

Obowiązek informowania zobowiązanego o zajęciu i treści tytułu wykonawczego ma istotne znaczenie dla ochrony praw zobowiązanego. Zobowiązany powinien bowiem wiedzieć dokładnie, jakiego tytułu wykonawczego dotyczy czynność egzekucyjna. Musi mieć możliwość wpływu na postępowanie egzekucyjne. Być może środki pieniężne znajdujące się na rachunku zostały wyegzekwowane tytułem odsetek. Możliwe jest jednak, że środki zostały przekazane na pokrycie kosztów egzekucji, które mają pierwszeństwo zaspokojenia. Jeśli tak było, a istnieją przesłanki umorzenia egzekucji (np. należność razem z odsetkami została uiszczona), koszty egzekucji zasadniczo podlegają zwrotowi.

Za zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego pobiera się opłatę za czynności egzekucyjne w wysokości 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Jeżeli nastąpi umorzenie postępowania egzekucyjnego, a tak powinno się stać, jeśli zobowiązany zapłacił podatek i ewentualne odsetki przed wszczęciem egzekucji, to przed upływem 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, zobowiązany powinien złożyć wniosek o rozliczenie kosztów egzekucji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • ioo 2019-06-27 23:57:20

  No wszystko fajnie, ale pytanie jest o tytuł wykonawczy (a właściwie zajęcie bez doręczenia tytułu, czyli de facto bez wszczęcia egzekucji), a odpowiedź jest o zawiadomieniu o zajęciu rachunku. Może się mylę, ale to chyba dwie różne rzeczy.

 • SSP 2019-06-14 19:36:05

  Muszą czymś załatać dziurę po 500+. Podczas blokady konta zarabia nie tylko US ale również Banki (czymś trzeba zrekompensować sobie podatek bankowy). Każda transza wpłaty w mbanku zaległego podatku to 30zł zysku nie licząc 10% od kwoty zajęcia blokowane natychmiastowo. Brawo wszystkim głosującym za dojną zmianą.

 • Mentor 2018-11-14 20:17:40

  Urzędy z powodu 500+ zaczęły działać szybko przykład miałem zapłacić 144zł Vat-7 do 25, a do 24 następnego miesiąca miałem zajęte konto i ściągnięte środki czyli 29 dni Tak czy siak kiedyś mogłem zalegać nawet 3 miesiace i sie tylko przypominali dziś dzień po już wysyłają wezwanie a po kolejnych dniach 14 o zajęcie konta bo kasa pusta... Wybieraliście pis to teraz macie! złodzieji i darmozjadów

 • anna 2018-10-10 00:34:14

  czy urzad skarbowy ma prawo zablokowac konto bankwe bez zadnego powiadomienia o tytule egzekuyjnym lub innej podstawy do blokady. urzad skarbowy wezwał mnie do korekty rozlizenia roznego pitu i zostało ustalowe jaka mam kwote wppłai=ccc i ozywisie ja wpłailam urzad konto odblokował a teraz za 2 dniu ponownie zablokował nie podaja powodu dlazyczego a ja niem za co kupic dzieciom jes.nie informujac mnie i nie wysyłajac tytuła ani wezwania do zapłaty.

 • G.M. 2013-02-11 16:23:06

  Dzień dobry. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Co kwartał skladam VAT-7K w urzędzie skarbowym. Uczyniłam to 24 stycznia a wykazaną kwotę miałam zapłacić ( czego nie zrobiłam) do 25 stycznia. 3 lutego otrzymałam pocztą upomnienie aby uregulować należność w ciągu 7 dni ( do 10 lutego), inaczej zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.Proszę napisać jak wygląda postępowanie egzekucyjne? W jakim terminie mogę spodziewać się tytułu wykonawczego? Po otrzymaniu tytułu wykonawczego jest jeszcze termin na zapłacenie zaległości bez konsekwencji płacenia za czynności egzekucyjne i opłaty manipulacyjne? Bardzo mnie to interesuje ponieważ zaległość będę mogła przelać najpóżniej do 24 lutego. Może jest możliwoś złożenia podania, które mnie uchroni od przykrych konsekwencji?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika