Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Żądanie to nie podlega jednak rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia zobowiązanego o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika