Zwrot kosztów w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Przegrałem sprawę przed NSA. Druga strona żąda ode mnie zapłaty zasądzonych jej kosztów procesowych i już skierowała nawet skargę do WSA w związku z nie opłaceniem tych kosztów. Tymczasem wciąż nie mam pismenego wyroku NSA w tej sprawie. Czy w takim razie, skoro wyroku na piśmie jeszcze nie otrzymałem, jestem zobowiązany opłacać już teraz te koszty? Jakie przepisy normują tę kwestię? Czy tak jak w postępowaniu cywilnym musi być to prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opisaną w pytaniu kwestię reguluje Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Po pierwsze, Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie 30 dni. Po wtóre, w myśl art. 168 par. 1 Ustawy, orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Stosownie zaś do treści art. 169, prawomocność orzeczenia stawierdza na wniosek strony wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - ten Sąd. Podstawą żądania kosztów zasądzonych wyrokiem NSA nie będzie jednak orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, wystarczy odpis sentencji wyroku.

Podstawą egzekucji kosztów zasądzonych wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie wyrok NSA zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Stosownie do treści art. 781 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego, tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jażeli tej właściwości nie da się ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY