e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie sądowo-administracyjne

20 Artykułów


10 Informacji


75 Pytań i odpowiedzi


11 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Termin do wniesienia odwołania a święto

  "30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę wysłać odwołanie w dniu 7 stycznia 2015 r. i będzie (...)"

  Termin do wniesienia odwołania a święto
 • Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

  "Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie poinformował naszego podopiecznego o możliwości (...)"

  Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów
 • Zaskarżenie uchwały gminy

  "W jaki sposób zaskarżyć uchwałę gminy?"

  Zaskarżenie uchwały gminy
 • Ponowna skarga na akt prawa miejscowego

  "W jakich przypadkach możliwa jest ponowna skarga na akt prawa miejscowego?"

  Ponowna skarga na akt prawa miejscowego
 • Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

  "Organ administracji publicznej wydał akt prawa miejscowego naruszający prawo. Nie dokonał jego poprawy mimo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, czy należy ponownie wezwać do usunięcia naruszenia?"

  Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa
 • Umorzenie zawieszonego postępowania

  "Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie przed wójtem a sprawa toczy się obecnie (...)"

  Umorzenie zawieszonego postępowania