e-prawnik.pl Porady prawne

Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

Pytanie:

Czy ostateczna decyzja administracyjna, uchylona następnie przez WSA niezgodna z prawem jest podstawą do roszczenia odszkodowawczego w myśl art. Art. 417(1) § 2 k.c.? Czy też przepis ten jest interpretowany zawężająco tylko do decyzji nieważnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

21.11.2011

Odpowiadając na powyższe pytanie należy stwierdzić, iż do uchylenia decyzji administracyjnej (lub stwierdzenia jej nieważności) przez sąd administracyjny może dojść tylko i wyłącznie w enumeratywnie określonych przez ustawodawcę sytuacjach. Zgodnie z art. 145 § 1 p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 

1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: 

a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, 

b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego

c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy; 

2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach; 

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach. 

Jak wynika z powyżej przytoczonego przepisu ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylenie decyzji administracyjnej może nastąpić nie tylko w przypadku, gdy decyzja obarczona jest wadą wymienioną w art. 145 lub art. 156 k.p.a., ale także w innych sytuacjach. Strona może jednakże domagać się odszkodowania w oparciu o art. 4171 § 2 k.c. wyłącznie wówczas, gdy podstawą uchylenia decyzji było naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania lub zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ