Pozostałe

Szerokość drogi

Szerokość drogi

Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić?

Czy prawo jazdy się przeterminowuje?

Czy prawo jazdy się przeterminowuje?

Witam serdecznie, bezterminowe prawo jazdy otrzymałem w 1970 roku, do tego czasu nie wymieniałem. Czy w związku z tym nastąpiło przeterminowanie prawo jazdy? Czy istnieje taka możliwość że (...)

Jak pozbyć się gruntu w użytkowaniu wieczystym?

Jak pozbyć się gruntu w użytkowaniu wieczystym?

W spadku mój dziadek obdarował mnie mieszkaniem w bloku w raz z gruntem w użytkowaniu wieczystym. Czy jest jakiś sposób na pozbycie się tego gruntu? Na przykład czy mogę go sprzedać?

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Telewizja kablowa a abonament RTV

Telewizja kablowa a abonament RTV

Prowadzę hotel w średniej wielkości mieście. Na potrzeby gości w pokojach zainstalowane są telewizory, a program TV dostarczany jest za pośrednictwem sieci kablowej, której płacę w/g wystawianych (...)

Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje pytanie brzmi: W oparciu o jakie (...)

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Na jakich zadsadach odbywa się doręczenia zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

Jakie kary dyscyplinarne mogą być nałożone na funkcjonariusza służby wieziennej?

Uchwały rady gminy

Uchwały rady gminy

Czy uchwały rady gminy podlegają kontroli wojewody?

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jakie wymagania powinna spełniać skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Organy stowarzyszenia

Organy stowarzyszenia

Jaki organ sprawuje najwyższą władzę w stowarzyszeniu rejestrowym?

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. (...)

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym m.in. wydzierżawiania (...)

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

W 2005 roku najemca lokalu komunalnego kupił go od gminy, korzystając z bonifikaty od ceny sprzedaży. Miesiąc później mieszkanie zostało zbyte na rzecz osoby bliskiej. Pod koniec 2005 roku mieszkanie (...)

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Wystąpiłem do MSW na podstawie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Uzasadniony interes wynika z faktu, że drugi współwłaściciel dokonując kilku przestępstw zbył pojazd i dane nowego (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również (...)

Jak interpretować zwrot

Jak interpretować zwrot "takie jak"?

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) w pkt 7 załącznika nr 6 został zastosowany (...)

Przeznaczenie gruntów do rekultywacji

Przeznaczenie gruntów do rekultywacji

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zastosowano zwrot \"grunty przeznaczone\" w pkt 7 załącznika 6 w/w rozporządzenia (...)

Wymeldowanie

Wymeldowanie

Chciałem się wymeldować (i uzyskać zaświadczenie o tym fakcie konieczne do zameldowania w nowym miejscu). Czy taki wniosek składa się tylko osobiście czy można to zrobić korespondencyjnie lub (...)

Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej

Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej

Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie do załatwiania w moim imieniu jednego typu spraw przed organami administracji znajdującymi się na terenie różnych gmin. Chcę wystawić jeden dokument, bo jest (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie. Pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania kilku rodzajów czynności: zawieranie umów pożyczki, zawieranie umów przewłaszczenia, rozliczanie ich i występowanie (...)

Status fundatora fundacji

Status fundatora fundacji

Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw (...)

Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Czasem w urzędach załatwiam sprawę polegającą na dopisaniu współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. \"Dopisanie\" poprzedzone jest decyzją o zmianie decyzji o rejestracji pojazdu. (...)

Skład komisji egzaminacyjnej

Skład komisji egzaminacyjnej

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie (...)

Interes prawny w prawie administracyjnym

Interes prawny w prawie administracyjnym

Jak pojmować interes prawny w prawie administracyjnym?

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

Uprawnienia zarządcy drogi

Uprawnienia zarządcy drogi

Jakie są uprawnienia zarządcy drogi i kto może je wykonywać?

Zadania zarządcy drogi

Zadania zarządcy drogi

Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

Zieleń w pasie drogowym

Zieleń w pasie drogowym

Czy zieleń w pasie drogowym może kolidować z bezpieczeństwem ruchu?

Pas drogowy

Pas drogowy

Czym jest pas drogowy w rozumieniu prawa?

Reprezentowanie szkoły publicznej przez dyrektora

Reprezentowanie szkoły publicznej przez dyrektora

Jakie kompetencje posiada dyrektor w zakresie reprezentowania szkoły w stosunkach cywilnych?

Istota jednostki budżetowej

Istota jednostki budżetowej

Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Forma organizacyjna szkoły publicznej

Forma organizacyjna szkoły publicznej

W jakiej formie zorganizowane są szkoły publiczne?

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zainstalować w gabinecie dentystycznym aparaturę RTG?

Charakter przedawnienia w prawie administracyjnym

Charakter przedawnienia w prawie administracyjnym

Czy do przedawnienia sprawy administracyjnej zawsze stosować należy przepisy kodeksu cywilnego?

Przerwanie biegu przedawnienia nienależnie pobranych świadczeń Funduszu pracy

Przerwanie biegu przedawnienia nienależnie pobranych świadczeń Funduszu pracy

Czy z powodu toczącego się postępowania sądowego w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości emerytury dla potrzeb ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego następuje przerwanie biegu przedawnienia (...)

Odroczenie lub rozłożenie na raty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy

Odroczenie lub rozłożenie na raty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy

W jakich przypadkach można odroczyć lub rozłożyć na raty obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy?

Przedawnienie roszczenia Urzędu pracy o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Przedawnienie roszczenia Urzędu pracy o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

W jakich terminach przedawnia się roszczenie Urzędu pracy o zwrot nienależnie pobranego świadczenia?

Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pracy

Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pracy

W jakich przypadkach dochodzi do nienależnego pobrania świadczenia z Funduszu Pracy?

Brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

Brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

Od których decyzji administracyjnych nie jest możliwe wniesienie odwołania?

Wykonanie obowiązku meldunkowego

Wykonanie obowiązku meldunkowego

Na czym polega wykonanie obowiązku meldunkowego?

1

2

3

4

5

...

15

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne