Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

Pytanie:

czy produkty te muszą być poddane jakimś badaniom, powinny posiadać certyfikaty lub normy zgodności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z uwagi na wysokie standardy wprowadzone w związku z wejściem do UE produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu na obszarze Unii muszą spełniać określone wymagania. Dotyczą one – poza wskazanymi wyżej rygorami odnoszącymi się np. do oznakowania – m.in. kontroli i higieny produktów spożywczych, dopuszczalnego poziomu i rodzaju zanieczyszczeń, poziomu pozostałości pestycydów.

Produkty żywnościowe podlegają więc kontroli sanitarnej na wyznaczonych przejściach granicznych oraz kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Towarów Rolno – Spożywczych.

Jeżeli chodzi o normy jakościowe dla owoców i warzyw, które wynikają z rozporządzenia wykonawczego Komisji WE nr 543/2011, to odnoszą się one jedynie do jakości handlowej. Z informacji uzyskanych z IJHARS wynika, że jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

W odniesieniu do owoców i warzyw jakość handlowa dotyczy przede wszystkim spełnienia wymagań minimalnych (np. całe, czyste, praktycznie wolne od szkodników), wymagań dotyczących dojrzałości, dopuszczalnych tolerancji, znakowania, a dla produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi dodatkowo klasyfikacji, wielkości i prezentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 wybrane gatunki świeżych owoców i warzyw muszą spełniać szczegółowe normy handlowe, zamieszczone w części B załącznika I tego rozporządzenia. Co istotne, producent może oferować na sprzedaż takie produkty, dostarczać je i wprowadzać do obrotu na terenie wspólnoty wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe normy dla jakości powietrza

  Od piątku 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (...)

 • Czy przedsiębiorca powinien postarać się o ISO?

  ISO to Międzynarodowa Organizacja Standardów (International Standard Organisation), międzynarodowa organizacja pozarządowa. Jej celem jest promowanie i tworzenie międzynarodowych standardów (...)

 • Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

  Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

 • Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

  W czasie trwającej w całym kraju pandemii niektóre osoby nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku, ani innych produktów żywnościowych. Dlatego rząd opracował i wdrożył (...)

 • Normy wyżywienia dla funkcjonariuszy podwyższone

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie. Nowe stawki finansowe (...)

NA SKÓTY