Posługiwanie się drugim imieniem przez osobę fizyczną

Pytanie:

"Czy osoba fizyczna może posługiwać się na co dzień jedynie swoim drugim imieniem? "

Odpowiedź prawnika: Posługiwanie się drugim imieniem przez osobę fizyczną

Ustawodawstwo polskie nie wypowiada się bezpośrednio w kwestii posługiwania się jedynie drugim imieniem. Jednakże szereg aktów prawnych reguluje kwestie podawania swoich danych osobowych w konkretnych sytuacjach. I tak choćby w ustawie Kodeks postępowania karnego zaznaczono, że:

Art. 130. Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia.

W ustawie Kodeks pracy zaś:

Art. 221. § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko.

Wydaje się natomiast, że podpisywanie się drugim imieniem i nazwiskiem może wprowadzać w błąd. Innymi osobami bowiem wydawać się będą np.

1. Anna Kowalska,

2. Maria Kowalska,

pomimo że w gruncie rzeczy będzie to ta sama osoba, nazywająca się Anna Maria Kowalska. Zidentyfikowanie takiej osoby każdorazowo wymagałoby powzięcia dodatkowych czynności, bowiem przyjęte w społeczeństwie jest posługiwanie się pierwszym imieniem. Po drugie, wskazać należy, że przepisy prawne wymagają zazwyczaj podania imienia bądź imion. Wydaje się, że prawidłowa interpretacja tak ukształtowanych norm ustawodawczych wymaga uznania, iż obowiązkiem jest podanie pierwszego imienia bądź obu imion.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika