Skład komisji egzaminacyjnej

Pytanie:

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie na urlop wypoczynkowy. W szkole podstawowej( małej-wiejskiej) nie ma zastępcy dyrektora szkoły. W związku z powyższym dyrektor szkoły chce upoważnić nauczyciela tej szkoły w ramach zastępstwa (na dzień dzisiejszy nie znamy nazwiska tego nauczyciela), do składu komisji egzaminacyjnej. W związku z taką sytuacją, czy organ prowadzący powinien zmienić zarządzenie, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej? Czy organ prowadzący winien zmienić zarządzenie i powołać do składu nauczyciela, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Ustawodawca precyzyjnie określa przy tym skład personalny komisji wskazując, że w jej skład wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) dyrektor szkoły; 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Ustawodawca wskazuje, że w komisji ma obowiązek zasiadać dyrektor szkoły. Jednocześnie przepisy ustawy nie upoważniają członków komisji do działania za pośrednictwem pełnomocnika (zastępcy). Z powyższych względów uważamy, iż niedopuszczalne jest scedowanie przez dyrektora szkoły uprawnienia do udziału w komisji na rzecz osoby trzeciej lub też upoważnienie tej osoby do działania w jego imieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

  Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane (...)

 • 16.2.2019

  Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 31.10.2013

  Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

  Każdy, kto nie znajduje pracy w swojej profesji albo planujący zawodową przyszłość swojego dziecka powinien rozważyć ewentualność podjęcia się pracy w jednym z najmłodszych wolnych zawodów, (...)

 • 19.4.2017

  Egzamin gimnazjalny i rekrutacja do szkół w 2017 r.

  Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania (...)