e-prawnik.pl Porady prawne

Zadania zarządcy drogi

Pytanie:

Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zadania zarządcy drogi

30.4.2012

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

4)utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.

11)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

16)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zadania zarządcy drogi

teresa więdłocha

22.4.2014 20:2:9

Re: Zadania zarządcy drogi

sąsiat posadził przy mojm polu ornym rzywopłot ale go nie opcina i urus las teras kosząc kombajnem gałęzie wychodzą na moje pole i upominam żeby opcią to on tego nie robi głośiłam do gminy i na upomnienia nie araguje i teras jeszcze nasdził drzef koło drogi gminnej i będe mieszkać jak wbuszu co mam zrobić żeby mieszkać jak ludzie prosze o pomoc teresa więdłocha


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ