e-prawnik.pl Porady prawne

Odległość ogrodzenia od pasa drogowego

Pytanie:

Mamy następującą wątpliwość prawną. Nabywamy od developera dom jednorodzinny (obecnie w trakcie budowy), którego działka graniczy bezpośrednio z asfaltową drogą gminną. Umowa zakłada wybudowanie przez niego murowanego ogrodzenia, które deklaruje wybudować bezpośrednio przy linii drogi powołując się na własność gruntu i obrys działki. Pojawiła się w nas wątpliwość czy takie ogrodzenie nie będzie sprzeczne z innymi przepisami dotyczącymi odległości urządzeń od pasa drogowego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie przepisów, które określają w jakiej odległości od linii drogi może znajdować się ogrodzenie (słupki betonowe wymurowane) oraz jakich konkretnie dokumentów /decyzji wymagać od developera, aby ustrzec się od przyszłych ewentualnych kłopotów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odległość ogrodzenia od pasa drogowego

23.9.2008

Udzielając odpowiedzi na przedstawione pytanie przede wszystkim należy odnieść się do przepisów prawa budowlanego. Zakładając, że ogrodzenie jest objęte projektem dla całej inwestycji budowlanej, powinno być wydane na nie pozwolenie na budowę. Nie zostanie ono wydane bez niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi, jeśli takie są wymagane (o czym niżej).

Gdy ogrodzenie nie było objęte projektem budowlanym domu, lecz traktowane jako osobna inwestycja budowlana, to i tak niezbędne będzie zgłoszenie. Zgłoszeniu podlega bowiem budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

W zasadzie wystarczające było sprawdzenie projektu, na który zostało wydane pozwolenie na budowę lub dokonane zgłoszenie.

Art. 4 ustawy o drogach publicznych, wskazuje, iż pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Z opisu sytuacji wynika, że nieruchomość graniczy z pasem drogowym. Aby się co do tego upewnić mogą Państwo sprawdzić mapy w ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie zażądać jej przedłożenia przez dewelopera.

Co prawda art. 42 ustawy o drogach publicznych przewiduje ograniczenia w budowie przy pasie drogowym, ale ograniczenie to polega na tym, że nie można wznosić nadziemnych urządzeń liniowych (linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu), wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ