Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Pytanie:

"Posiadam samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz przyczepę o DMC 2600 kg. Pojazd wraz z przyczepą przeznaczony jest tylko i wyłącznie do przewozów towarów handlowych dla mojej firmy. Pragnę nadmienić, że zarówno pojazd jak i przyczepa są zarejestrowane imiennie na moją osobę. Działalność prowadzę jednoosobowo tzn. tylko i wyłącznie ja prowadzę w/w pojazd wraz z przyczepą. Czy poruszając się po drogach takim zestawem muszę posiadać tachograf. Czy jestem zobowiązany do przestrzegania limitów czasu jakie mogę spędzić "za kółkiem"? Jak przedstawia się sytuacja, gdy takim zestawem chcę dostarczać swój towar do odbiorców na terenie UE konkretnie Holandia? Czy muszę posiadać jakieś szczególne zezwolenie czy wystarczy zaświadczenie o transporcie na potrzeby własne?"

Odpowiedź prawnika: Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Obowiązek posiadania urządzeń rejestrujących wynika z Rozporządzenia nr 3821/85, które w art. 3 stanowi, że urządzenie rejestrujące jest zainstalowane i używane w tych pojazdach, które są zarejestrowane w Państwach Członkowskich i są wykorzystywane do transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 4 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85. Analizując wskazane w tym rozporządzeniu wyjątki należy stwierdzić, że jeżeli będzie Pan prowadził zespół pojazdów, a więc samochód wraz z przyczepą (a więc gdy dozwolona  całkowita masa pojazdu wraz z przyczepą będzie równa lub większa niż 3,5 t)  powinien Pan posiadać tachograf.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego poprzez kierowcę rozumie każdą osobę, która kieruje pojazdem nawet przez krótki okres, oraz każdą osobę, która jest przewożona w pojeździe w tym celu, aby kierować nim w razie potrzeby. Tak więc, nawet przewożąc rzeczy na potrzeby własne, powinien Pan stosować się do zapisów dotyczących czasu jazdy kierowcy.

Przez niezarobkowy przewóz drogowy rozumie się przewóz na potrzeby własne, czyli każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

Do wykonywania przewozu na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potrzebne jest zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy. Natomiast do dokonywania przewozu na potrzeby własne, z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej potrzebne jest zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne może wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, tak stanowią. Z dostępnych nam źródeł nie wynika, by umowa z Holandią zawierała modyfikację wskazanych wyżej przepisów. Dla pełnego bezpieczeństwa, w celu potwierdzenia tej informacji, pożądane jest skontaktowanie się z holenderskim konsulatem.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika