e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

Pytanie:

Jakie kary dyscyplinarne mogą być nałożone na funkcjonariusza służby wieziennej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

21.8.2013

Zgodnie z art. 232 ustawy o służbie więziennej karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana;

2) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym;

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej;

4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;

5) obniżenie stopnia;

6) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia;

7) wydalenie ze służby.

 

Jeżeli wina funkcjonariusza i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba wymierzenia jednej z powyższych kar, po wysłuchaniu obwinionego i złożeniu przez niego wyjaśnień na piśmie oraz uzyskaniu jego pisemnej zgody na dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego sporządza się protokół z powyższych czynności i wydaje się orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej. Na powyższe orzeczenie zażalenie nie przysługuje.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ