e-prawnik.pl Porady prawne

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Pytanie:

Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

30.4.2012

Katalog osób uprawnionych do pochowania i ekshumacji zwłok precyzuje z kolei ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej: u.o.c.i ch.z.). Zgodnie z art. 15 powołanej ustawy:

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

Osoby uprawnione do podejmowania decyzji, zarówno w sprawie pochówku, jak i ekshumacji zwłok, wymienione są natomiast w artykule 10 tej samej ustawy i są to:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni (dzieci, wnuki);

3) krewni wstępni (rodzice);

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (m.in. rodzeństwo);

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ