e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do ekshumacji zwłok

Pytanie:

Chcę pozwać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w X oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w X o naruszenie dobra osobistego - prawa do ekshumacji zwłok członka rodziny. W myśl ustawy o PIS jest to organ administracji rządowej zespolonej w powiecie. Jak prawidłowo oznaczyć pozwanych ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do ekshumacji zwłok

28.1.2011

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż konstrukcja pozwu o naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do ekshumacji zwłok członka rodziny jest ryzykowna. Będzie Pani musiała szeroko umotywować zaliczenie prawa do ekshumacji zwłok członka rodziny do katalogu dóbr osobistych. Nie jest to oczywiście niemożliwe ze względu na otwarty charakter tego katalogu, niemniej przeprowadzenie przekonującego wywodu będzie wymagało wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika.

Nie znamy szczegółów sprawy, ale jeżeli zamiarem Pani jest podważenie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie udzielenia zezwolenia na ekshumację zwłok to właściwym postępowaniem jest złożenie odwołania w trybie postępowania administracyjnego.

W przedmiocie pytania:

Pozwani:

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w … X …, adres (siedziby inspektora, należy podać adres powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej): ……………………………………………………………

W przypadku przedsiębiorstwa usług komunalnych należy podać pełną nazwę tego przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem jego siedziby np:

np. XYZ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w ……… nazwa miejscowości ……, adres (siedziby): …………………………………………………………………. .

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ