Wymogi instalacji urządzenia RTG

Pytanie:

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zainstalować w gabinecie dentystycznym aparaturę RTG?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg. w gabinecie uregulowane zostały w poniższych rozporządzeniach:

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz.1325),

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U z 2005r, Nr20, poz.168). Do najistotniejszych zasad, a zarazem takich, które obrazują bezpośrednio główny cel ustawodawcy-zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem aparatury RTG, należą:

. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2,

. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m,

. drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem

ostrzegawczym w postaci „koniczynki” i napisem (pracownia rtg),

. gabinet powinien być wyposażony w osłony dla pacjentów a w szczególności fartuchy ochronne z kołnierzem do aparatów zewnątrzustnych oraz z osłoną kręgosłupa do pantomografii, . zapewnienie stałej wentylacji pomieszczenia w postaci wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej dającej 1,5wymiany powietrza w ciągu godziny, . należy stworzyć bezpieczne miejsce pracy dla osoby obsługującej aparat w postaci

osłon lub parawanu, Ponadto w lokalu, w którym zainstalowania jest aparatura powinna znajdować dokumentacja obejmująca:

-instrukcja ochrony radiologicznej -aktualne opinie -zezwolenie Sanepidu -dokumentacja techniczna sprzętu -projekt architektoniczny gabinetu -protokoły kontrolno-pomiarowe

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.10.2013

  Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego (...)

 • 6.10.2018

  Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

  Nowelizacja rozporządzenia systemowego gazowego wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Celem wprowadzonej zmiany jest zapewnienie gazu ziemnego odbiorcy końcowemu w sytuacji, gdy wybrany przez (...)

 • 16.2.2019

  Ulga termomodernizacyjna

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z  (...)

 • 20.4.2017

  Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

  Małżonkowi spadkodawcy, który dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, poza zstępnymi spadkodawcy mieszkającymi z nim razem w chwili jego śmierci, przysługuje na mocy art. 939 (...)

 • 28.7.2018

  Nowa ustawa o tachografach

  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz (...)