Termin do wniesienia odwołania a święto

Pytanie:

"30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę wysłać odwołanie w dniu 7 stycznia 2015 r. i będzie uznane że zostało dostarczone w terminie ?"

Odpowiedź prawnika: Termin do wniesienia odwołania a święto

Udzielając odpowiedzi na niniejsze pytanie zakładamy, że chodzi o procedurę regulowaną Kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 123. § 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.  

Art. 141 Kpa stanowi, że na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. 

Pana rozumowanie odnośnie ostatniego dnia terminu jest prawidłowe. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, na przykład ogłoszenie lub doręczenie decyzji, to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia się dnia, w którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Z kolei, zgodnie z przepisem art. 57 par. 4 Kpa, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.  

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy jednym z tych dni jest właśnie 6 stycznia – Święto Trzech Króli. Zatem może Pan wysłać zażalenie także kolejnego dnia.

Wspomniał Pan, że pismo chce Pan wysłać, nie zaś złożyć osobiście w urzędzie. Warto pamiętać, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Obowiązki operatora wyznaczonego w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2015 r., pełni Poczta Polska S.A. (art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego). 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika