Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa

Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jednak nie wszystkie akty podejmowane przez organy administracyjne mogą być zaskarżane w normalnym toku instancji organów administracyjnych. Aby więc zainteresowany mógł wnieść do sądu administracyjnego skargę na taki akt lub czynność, musi wcześniej, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności – wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika