Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

Pytanie:

"Jak wygląda procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy?"

Odpowiedź prawnika: Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

W kwestii procedury wniesienia skargi należy wskazać, iż koniecznym elementem wniesienia skargi jest uprzednie wezwanie organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Dopiero, jeżeli wezwanie nie zostanie uwzględnione dopuszczalne będzie złożenie skargi na uchwałę do sądu administracyjnego. Należy jednak zauważyć, iż w kwestii adresata wezwania istnieją rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Obecnie wątpliwość ta sprowadza się do problemu, czy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dokonanego uchwałą rady gminy, powinno być skierowane do rady gminy (w tym kierunku np. postanowienie NSA z 25 maja 1992 r., SA/Wr 545/92, LexPolonica nr 297799, „Wspólnota” 1992, nr 34, s. 21), czy też do wójta gminy (za tym rozwiązaniem opowiada się G. Jyż, w: A. Szewc, Ustawa…, s. 481). Wydaje się, iż trafne jest to drugie stanowisko, gdyż na mocy art. 31 wójt reprezentuje gminę na zewnątrz, a w przypadku instytucji z art. 101 ust. 1 niewątpliwie chodzi o relację w stosunkach zewnętrznych. „Udzielenie odpowiedzi na skargę wniesioną do sądu administracyjnego, której przedmiotem jest działanie lub bezczynność rady gminy, jest obowiązkiem tego organu […]. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa, w jakiej formie rada gminy ma udzielić odpowiedzi na skargę, co nie oznacza, że forma działania rady nie została prawnie określona. Stosownie bowiem do treści art. 14 u.s.g. będzie nią uchwała” (wyrok WSA w Poznaniu z 22 listopada 2007 r., III SA/Po 666/2007, LexPolonica nr 2217910). Szczęśliwie dla skarżących sądy administracyjne stosują w tym zakresie interpretację korzystną dla nich, uznając, że skarżący dopełnia wymóg wezwania rady gminy zarówno wtedy, gdy wezwanie adresuje (doręcza) do wójta gminy (por. postanowienie NSA z 8 sierpnia 2007 r., II OSK 1009/2006, LexPolonica nr 1303296), do rady gminy, jak i - przewodniczącego tej rady. Jedynie skierowanie wezwania do wojewody, aby stwierdził nieważność uchwały w trybie art. 91, nie można uznać za wezwanie w rozumieniu art. 101 u.s.g. (postanowienie NSA z 26 lutego 1997 r., I SA 808/96, LexPolonica nr 352476, Prok. i Pr. 1997, nr 9, s. 50)10.
Skargę do WSA można wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika