Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

Pytanie:

"Organ administracji publicznej wydał akt prawa miejscowego naruszający prawo. Nie dokonał jego poprawy mimo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, czy należy ponownie wezwać do usunięcia naruszenia?"

Odpowiedź prawnika: Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

Wniesienie skargi na akt prawa miejscowego musi być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia, przy czym ta ostatnia czynność nie może być powtarzana. Jak bowiem wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. II SA/Ol 963/09 „Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia jest czynnością prawną, która przysługuje danemu podmiotowi w stosunku do określonej uchwały jednokrotnie, nie może być powtarzana wielokrotnie, bez ograniczeń.” Ponadto jak podkreśla się w doktrynie „Jeśli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił, to przepis art. 101 nie znajduje ponownego zastosowania (co do wezwania do usunięcia naruszenia interesu, jak i co do możliwości zaskarżenia uchwały lub zarządzenia). Zakaz ten obowiązuje w granicach "sprawy" załatwianej przez sąd na podstawie art. 101, wyznaczonych podmiotowo i przedmiotowo.” (Dolnicki Bogdan (red.), Augustyniak Monika, Cybulska Renata, Glumińska-Pawlic Jadwiga, Jagoda Joanna, Jochymczyk Alicja, Martysz Czesław, Matan Andrzej, Moll Tomasz, Wierzbica Anna „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz.”, LEX 2010).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika