Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

"Czy dłużnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym? "

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z art. 770 Kodeks postępowania cywilnego ( dalej k.p.c.) dłużnik względem, którego wszczęto egzekucję powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty egzekucji ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Ustalenie kosztów egzekucji leży w gestii komornika (w drodze postanowienia), jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności (art. 770 1 k.p.c.).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika