e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

Czy dłużnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

8.4.2011

Zgodnie z art. 770 Kodeks postępowania cywilnego ( dalej k.p.c.) dłużnik względem, którego wszczęto egzekucję powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty egzekucji ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Ustalenie kosztów egzekucji leży w gestii komornika (w drodze postanowienia), jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności (art. 770 1 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ