Środki egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

Co może być środkiem egzekucyjnym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Środkiem egzekucyjnym zgodnie z art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym jest m.in. egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, rachunków bankowych, z papierów wartościowych, z weksla, z ruchomości i nieruchomości. Aby skutecznie zastosować środek egzekucyjny, konieczne jest doręczenie podatnikowi zawiadomienia o jego zastosowaniu. Powiadomienie podatnika o zastosowanym środku egzekucyjnym skutkuje przerwą biegu terminu przedawnienia. W takiej sytuacji termin biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Co istotne – każde kolejne zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia i okres 5 lat biegnie na nowo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY