Egzekucja nienależnych świadczeń rodzinnych

Pytanie:

Państwo X pobrali nienależne świadczenia rodzinne, tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Rodzina zobowiązana jest do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ale uchyla się od zwrócenia nienależnie pobranego zasiłku. Gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej powinien się zgłosić, aby odzyskać nienależnie pobrane świadczenia? Czy do komornika przy Sądzie Rejonowym, czy przy Urzędzie Skarbowym. Jak wygląda taki wzór pisma do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, iż osoba, która która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Zakładamy, iż w opisanej sytuacji istnieje już ostateczna decyzja administracyjna ustalająca nienależnie pobrane świadczenia, i że miało miejsce bezskuteczne upomnienie dłużnika z zagrożeniem wszczęcia egzekucji. Jak wyraźnie stwierdza ustawa, kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zawartych w odrębnej ustawie. Zasadą jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych przez naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. W związku z tym organem egzekucyjnym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych mógłby być także burmistrz miasta.

Do organu egzekucyjnego należy skierować wniosek o wszczęcie egzekucji oraz wystawiony przez wierzyciela tytuł wykonawczy. Tytuł ten sporządza się wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2001 Nr 137 poz. 1541 ).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bogusia

25.2.2013 22:33:36

Re: bank pko

pko z mojego konta przelało moj zasiłek rodzinny i pielęgnacyjne na konto zus. rok temu miałam zadłuzenie w zusie zostało spłacone ale zus nie usunoł tego zadłużenia z mojego knta więc w lutym cała suma jaka była została przelana z mojego konta na konto zus nikt nie czuje się winny a ja jestem bez żadnego dochodu nie wiem co robić


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY