Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Pytanie:

"Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu? "

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, są włączone do postępowania układowego. Stosownie do art. 19 ustawy o postępowaniu układowym do podania o otwarcie postępowania układowego dłużnik winien dołączyć - pośród innych - wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. Do czasu zatwierdzenia układu dłużnik może żądać wstrzymania toczących się postępowań egzekucyjnych. W razie zatwierdzenia układu wszystkie egzekucje wszczęte przeciwko dłużnikowi są umarzane. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wymaga wydania postanowienia przez komornika. Do postępowania układowego nie są włączane wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które z mocy prawa nie podlegają układowi (np. roszczenia pracownicze).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • krisek 2015-04-17 22:02:54

    W przypadku ogłoszenia i uprawomocnienia sie postanowienia o ogłoszeniu upadłosci-Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wymaga wydania postanowienia przez komornika gdyż nastepuje z mocy prawa.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika