e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Pytanie:

Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

24.5.2007

Wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, są włączone do postępowania układowego. Stosownie do art. 19 ustawy o postępowaniu układowym do podania o otwarcie postępowania układowego dłużnik winien dołączyć - pośród innych - wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. Do czasu zatwierdzenia układu dłużnik może żądać wstrzymania toczących się postępowań egzekucyjnych. W razie zatwierdzenia układu wszystkie egzekucje wszczęte przeciwko dłużnikowi są umarzane. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wymaga wydania postanowienia przez komornika. Do postępowania układowego nie są włączane wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które z mocy prawa nie podlegają układowi (np. roszczenia pracownicze).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

krisek

17.4.2013 22:2:54

Re: Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

W przypadku ogłoszenia i uprawomocnienia sie postanowienia o ogłoszeniu upadłosci-Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wymaga wydania postanowienia przez komornika gdyż nastepuje z mocy prawa.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ