Archiwum

Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

Postępowanie układowe i wierzytelności

Postępowanie układowe i wierzytelności

Czy jest możliwe i zgodne z prawem umieszczenie w umowie handlowej, pomiędzy dostawcą towarów i ich odbiorcą, klauzuli o wyłączeniu dostawcy z postępowania układowego, jeżeli takie postępowanie (...)

Zarząd majątkiem przez syndyka

Zarząd majątkiem przez syndyka

W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) (...)

Spis wierzycieli

Spis wierzycieli

Czy w postępowaniu układowym do spisu wierzycieli i podaniu należności oraz terminów płatności należy podać również kwotę odsetek?

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wystąpiłem z powództwem przeciwegzekucyjnym z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sąd takie postanowienie zabezpieczające wydał. Odpis postanowienia (...)

Postępowanie ukladowe - hipoteka

Postępowanie ukladowe - hipoteka

W myśl ustawy o postępowaniu układowym wierzytelności zabezpieczone hipoteką na co najmniej miesiąc przed otwarciem postępowania układowego nie są objęte tym układem. Co się dzieje kiedy dłużnik (...)

Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza się wynagrodzenie nadzorcy?

Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności

Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności

Czy wierzyciel dłużnika, który ma zatwierdzone postępowanie układowe, a którego wierzytelność objęta była postępowaniem układowym może zabezpieczyć swoją wierzytelność wynikającą z układu (...)

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgłosiłem jako dłużnik wniosek o upadłość swojej firmy Sp. z o.o. Obawiam się, że majątek firmy może nie zaspokoić kosztów postępowania upadłościowego. Do upadłości doprowadziły mnie (...)

Układ a upadłość sp. z o. o.

Układ a upadłość sp. z o. o.

W spółce z o. o. jednoosobowej, którą prowadzę, toczyło się postępowanie układowe, które sędzia komisarz umorzył (wierzyciele nie wyrazili zgody na układ). Sędzia ogłosił to na spotkaniu (...)

Wniosek osoby fizycznej-przedsiębiorcy o układ

Wniosek osoby fizycznej-przedsiębiorcy o układ

Czy o postępowanie układowe wnioskować może wobec swoich wierzycieli również osoba fizyczna? Czy alternatywą jest tu sąd polubowny w sensie: mam kilku wierzycieli chcę ich równo obdarować?

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe

Do kogo powinienem się udać w pierwszej kolejności w sprawie negocjacji układowej z wierzycielami i jakie dokumenty powinienem przedstawić? Posiadam sklep i restaurację w centrum uzdrowiska, które (...)

Łączenie propozycji układowych

Łączenie propozycji układowych

Czy w postępowaniu układowym z wierzycielami mogę prosić jednocześnie o cztery ulgi, tj. o umożenie długu, rozłożenie go na raty, okres karencji w spłacie? Czy mogę prosić tylko o jedną z (...)

Pełnomocnik w postępowaniu układowym

Pełnomocnik w postępowaniu układowym

Złożyłem do sądu wniosek o układ z wierzycielami. Jestem prezesem spółki z o.o. jednoosobowej. Czy mogę dać pełnomocnictwo dyrektorowi spółki, który jest pracownikiem kontraktowym i nie jest (...)

Ponowne otwarcie postępowania układowego

Ponowne otwarcie postępowania układowego

Czy istnieje możliwość ponownego otwarcia postępowania układowego zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu?

Postępowanie układowe - hipoteka

Postępowanie układowe - hipoteka

Czy wierzyciel, który ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości spółki może brać udział w postępowaniu układowym na własne żądanie, zachowując jednocześnie wpis hipoteki?

Upadłość spółki a egzekucja

Upadłość spółki a egzekucja

Co się dzieje z rozpoczętymi egzekucjami przeciwko spółce akcyjnej gdy zostanie ogłoszona upadłość? Czy są one kontynuowane przez komornika czy też wszystkie czynności dotyczące zbycia majątku (...)

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Czy są jakieś ograniczenia w zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego od Syndyka masy upadłości. Głównie chodzi o powiązania rodzinne lub kapitałowe upadłego jeśli jest osobą (...)

Zgoszenie wierzytelności - postępowanie układowe

Zgoszenie wierzytelności - postępowanie układowe

Jakie wymogi i jakie informacje powinno zawierać pismo do Sądu w sprawie zgłoszenia wierzytelności wobec Postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowego, w którym wyznacza datę zgłoszenia (...)

Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

Czy spółka z o.o. występując do sądu w sprawie postępowania układowego jest zwolniona z płacenia bieżących podatków i składek zus oraz bieżących zobowiązań wobec kontrahentów a w szczególności (...)

Upadłość a bezskuteczność czynności

Upadłość a bezskuteczność czynności

Z jakiej przyczyny i na jakiej podstawie w trakcie upadłości moża uznać zawarte transakcje za bezskutecznei za jaki okres?

Przyjęcie układu

Przyjęcie układu

Kiedy układ w postępowaniu układowym może zostać przyjęty?

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ

Czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką przymusową kaucyjną może wejść do układu, jeżeli wpis został dokonany dnia 1 sierpnia, na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia, a układ został otwarty (...)

Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu (...)

Umorzenie upadłości

Umorzenie upadłości

Co się dzieje z przedsiębiorcą (chodzi o osobę prawną), wobec którego umorzono postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? (...)

Wierzytelności z delegacji pracowniczych

Wierzytelności z delegacji pracowniczych

Do jakiej kategorii w ramach upadłości są zaliczane zobowiązania spółki z tytułu delegacji pracowniczych?

Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

Czy po złożeniu wniosku o upadłość przez zarząd spółki, sąd może ogłosić taką upadłość bez zawiadamiania strony o dacie posiedzenia sądu w tej sprawie?

Potrącenie w upadłości

Potrącenie w upadłości

Upadły zakład, u którego wynajmuję pomieszczenia, jest mi winien pewną kwotę. Do ogłoszenia upadłości stosowana była kompensata naszych wzajemnych należności i zobowiązań. Po ogłoszeniu (...)

Powiadamianie upadłego w toku egzekucji

Powiadamianie upadłego w toku egzekucji

Kogo należy powiadomić i komu należy doręczać pisma w postępowaniu egzekucyjnym, gdy uczestnikiem postępowania jest upadły?

Wytoczenie powództwa a układ

Wytoczenie powództwa a układ

Czy zakładowi, który jest obecnie w postępowaniu układowym, można wytoczyć sprawę o zapłatę zaległych należności?

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

Czy istnieje możliwość sprzedaży przed licytacją zadłużonych nieruchomości, jeżeli wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości? Ugoda z wierzycielami nie wchodzi w rachubę.

Umieszczenie wierzytelności na liście

Umieszczenie wierzytelności na liście

Dłużnik od 6 miesięcy zwleka z drobną zapłatą. Oświadczył nagle, że składa/złożył wniosek do sądu o wszczęcie postępowania układowego i nie może teraz płacić. Zapytałem, czy umieścił (...)

Informacje dla reprezentanta upadłego

Informacje dla reprezentanta upadłego

Czy w postępowaniu upadłościowym przy sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej reprezentant upadłego powinien być poinformowany, a jeżeli tak to przez kogo: 1/ o wycenie nieruchomości (...)

Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, (...)

Zakres działania syndyka

Zakres działania syndyka

W jednej odpowiedzi (Uprawnienia i obowiązki syndyka) Prawnik odpowiada, że "syndyk nie jest następcą prawnym" i powołuje się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy mógłbym wiedzieć dokładnie (...)

Właściwość sądu w postępowaniu układowym

Właściwość sądu w postępowaniu układowym

Moja firma miała zakład położony w miejscu siedziby firmy. Jednak niedawno zmieniłem siedzibę na inne miasto. Czy w takim wypadku w momencie złożenia podania o postępowanie układowe mogę dowolnie (...)

ZFŚS a upadłość firmy

ZFŚS a upadłość firmy

Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać (...)

Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość w związku z zaprzestaniem regulowania swoich zobowiązań?

Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

Nasza firma, spółka cywilna jako podwykonawca robót budowlanych generalnego wykonawcy sp. z o.o. wykonała prace budowlane objęte umową oraz zakończone zgodnie z umową. Prace zostały odebrane przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Dzisiaj 8:39:6 przez: prazykwantel-sprzedam

Płatność blik

Wczoraj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Wczoraj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

22.10.2021 przez: mardo82