e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

  Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

  Postępowanie układowe w przypadku egzekucji
 • Postępowanie układowe i wierzytelności

  Czy jest możliwe i zgodne z prawem umieszczenie w umowie handlowej, pomiędzy dostawcą towarów i ich odbiorcą, klauzuli o wyłączeniu dostawcy z postępowania układowego, jeżeli takie postępowanie (...)

  Postępowanie układowe i wierzytelności
 • Zarząd majątkiem przez syndyka

  W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) (...)

  Zarząd majątkiem przez syndyka
 • Spis wierzycieli

  Czy w postępowaniu układowym do spisu wierzycieli i podaniu należności oraz terminów płatności należy podać również kwotę odsetek?

  Spis wierzycieli
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Wystąpiłem z powództwem przeciwegzekucyjnym z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sąd takie postanowienie zabezpieczające wydał. Odpis postanowienia (...)

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Postępowanie ukladowe - hipoteka

  W myśl ustawy o postępowaniu układowym wierzytelności zabezpieczone hipoteką na co najmniej miesiąc przed otwarciem postępowania układowego nie są objęte tym układem. Co się dzieje kiedy dłużnik (...)

  Postępowanie ukladowe - hipoteka
 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza się wynagrodzenie nadzorcy?

  Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym
 • Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności

  Czy wierzyciel dłużnika, który ma zatwierdzone postępowanie układowe, a którego wierzytelność objęta była postępowaniem układowym może zabezpieczyć swoją wierzytelność wynikającą z układu (...)

  Zatwierdzenie układu-zabezpieczenie wierzytelności
 • Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Zgłosiłem jako dłużnik wniosek o upadłość swojej firmy Sp. z o.o. Obawiam się, że majątek firmy może nie zaspokoić kosztów postępowania upadłościowego. Do upadłości doprowadziły mnie (...)

  Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Układ a upadłość sp. z o. o.

  W spółce z o. o. jednoosobowej, którą prowadzę, toczyło się postępowanie układowe, które sędzia komisarz umorzył (wierzyciele nie wyrazili zgody na układ). Sędzia ogłosił to na spotkaniu (...)

  Układ a upadłość sp. z o. o.
 • Wniosek osoby fizycznej-przedsiębiorcy o układ

  Czy o postępowanie układowe wnioskować może wobec swoich wierzycieli również osoba fizyczna? Czy alternatywą jest tu sąd polubowny w sensie: mam kilku wierzycieli chcę ich równo obdarować?

  Wniosek osoby fizycznej-przedsiębiorcy o układ
 • Postępowanie układowe

  Do kogo powinienem się udać w pierwszej kolejności w sprawie negocjacji układowej z wierzycielami i jakie dokumenty powinienem przedstawić? Posiadam sklep i restaurację w centrum uzdrowiska, które (...)

  Postępowanie układowe
 • Łączenie propozycji układowych

  Czy w postępowaniu układowym z wierzycielami mogę prosić jednocześnie o cztery ulgi, tj. o umożenie długu, rozłożenie go na raty, okres karencji w spłacie? Czy mogę prosić tylko o jedną z (...)

  Łączenie propozycji układowych
 • Pełnomocnik w postępowaniu układowym

  Złożyłem do sądu wniosek o układ z wierzycielami. Jestem prezesem spółki z o.o. jednoosobowej. Czy mogę dać pełnomocnictwo dyrektorowi spółki, który jest pracownikiem kontraktowym i nie jest (...)

  Pełnomocnik w postępowaniu układowym
 • Ponowne otwarcie postępowania układowego

  Czy istnieje możliwość ponownego otwarcia postępowania układowego zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu?

  Ponowne otwarcie postępowania układowego
 • Postępowanie układowe - hipoteka

  Czy wierzyciel, który ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości spółki może brać udział w postępowaniu układowym na własne żądanie, zachowując jednocześnie wpis hipoteki?

  Postępowanie układowe - hipoteka
 • Upadłość spółki a egzekucja

  Co się dzieje z rozpoczętymi egzekucjami przeciwko spółce akcyjnej gdy zostanie ogłoszona upadłość? Czy są one kontynuowane przez komornika czy też wszystkie czynności dotyczące zbycia majątku (...)

  Upadłość spółki a egzekucja
 • Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

  Czy są jakieś ograniczenia w zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego od Syndyka masy upadłości. Głównie chodzi o powiązania rodzinne lub kapitałowe upadłego jeśli jest osobą (...)

  Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa
 • Zgoszenie wierzytelności - postępowanie układowe

  Jakie wymogi i jakie informacje powinno zawierać pismo do Sądu w sprawie zgłoszenia wierzytelności wobec Postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowego, w którym wyznacza datę zgłoszenia (...)

  Zgoszenie wierzytelności - postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

  Czy spółka z o.o. występując do sądu w sprawie postępowania układowego jest zwolniona z płacenia bieżących podatków i składek zus oraz bieżących zobowiązań wobec kontrahentów a w szczególności (...)

  Postępowanie układowe a zobowiazania spółki
 • Upadłość a bezskuteczność czynności

  Z jakiej przyczyny i na jakiej podstawie w trakcie upadłości moża uznać zawarte transakcje za bezskutecznei za jaki okres?

  Upadłość a bezskuteczność czynności
 • Przyjęcie układu

  Kiedy układ w postępowaniu układowym może zostać przyjęty?

  Przyjęcie układu
 • Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ

  Czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką przymusową kaucyjną może wejść do układu, jeżeli wpis został dokonany dnia 1 sierpnia, na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia, a układ został otwarty (...)

  Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ
 • Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

  Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu (...)

  Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela
 • Umorzenie upadłości

  Co się dzieje z przedsiębiorcą (chodzi o osobę prawną), wobec którego umorzono postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? (...)

  Umorzenie upadłości
 • Wierzytelności z delegacji pracowniczych

  Do jakiej kategorii w ramach upadłości są zaliczane zobowiązania spółki z tytułu delegacji pracowniczych?

  Wierzytelności z delegacji pracowniczych
 • Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

  Czy po złożeniu wniosku o upadłość przez zarząd spółki, sąd może ogłosić taką upadłość bez zawiadamiania strony o dacie posiedzenia sądu w tej sprawie?

  Posiedzenie sądu w sprawie upadłości
 • Potrącenie w upadłości

  Upadły zakład, u którego wynajmuję pomieszczenia, jest mi winien pewną kwotę. Do ogłoszenia upadłości stosowana była kompensata naszych wzajemnych należności i zobowiązań. Po ogłoszeniu (...)

  Potrącenie w upadłości
 • Powiadamianie upadłego w toku egzekucji

  Kogo należy powiadomić i komu należy doręczać pisma w postępowaniu egzekucyjnym, gdy uczestnikiem postępowania jest upadły?

  Powiadamianie upadłego w toku egzekucji
 • Wytoczenie powództwa a układ

  Czy zakładowi, który jest obecnie w postępowaniu układowym, można wytoczyć sprawę o zapłatę zaległych należności?

  Wytoczenie powództwa a układ
 • Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

  Czy istnieje możliwość sprzedaży przed licytacją zadłużonych nieruchomości, jeżeli wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości? Ugoda z wierzycielami nie wchodzi w rachubę.

  Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki
 • Umieszczenie wierzytelności na liście

  Dłużnik od 6 miesięcy zwleka z drobną zapłatą. Oświadczył nagle, że składa/złożył wniosek do sądu o wszczęcie postępowania układowego i nie może teraz płacić. Zapytałem, czy umieścił (...)

  Umieszczenie wierzytelności na liście
 • Informacje dla reprezentanta upadłego

  Czy w postępowaniu upadłościowym przy sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej reprezentant upadłego powinien być poinformowany, a jeżeli tak to przez kogo: 1/ o wycenie nieruchomości (...)

  Informacje dla reprezentanta upadłego
 • Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

  Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, (...)

  Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości
 • Zakres działania syndyka

  W jednej odpowiedzi (Uprawnienia i obowiązki syndyka) Prawnik odpowiada, że "syndyk nie jest następcą prawnym" i powołuje się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy mógłbym wiedzieć dokładnie (...)

  Zakres działania syndyka
 • Właściwość sądu w postępowaniu układowym

  Moja firma miała zakład położony w miejscu siedziby firmy. Jednak niedawno zmieniłem siedzibę na inne miasto. Czy w takim wypadku w momencie złożenia podania o postępowanie układowe mogę dowolnie (...)

  Właściwość sądu w postępowaniu układowym
 • ZFŚS a upadłość firmy

  Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać (...)

  ZFŚS a upadłość firmy
 • Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość w związku z zaprzestaniem regulowania swoich zobowiązań?

  Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy
 • Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

  Nasza firma, spółka cywilna jako podwykonawca robót budowlanych generalnego wykonawcy sp. z o.o. wykonała prace budowlane objęte umową oraz zakończone zgodnie z umową. Prace zostały odebrane przez (...)

  Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym