Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Pytanie:

Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w sytuacji, w której wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 63 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przeciwko upadłemu w poszukiwaniu jego długu osobistego, będzie zawieszone z datą ogłoszeniem upadłości. Będzie ono umorzone z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nie dotyczy to więc osób będących poręczycielami upadłego, ale samego upadłego. W związku z tym tylko i wyłącznie postępowanie egzekucyjne (sądowe i administracyjne) prowadzone przeciwko masie upadłości (bez względu na rodzaj wierzytelności), a nie przeciwko majątkowi poręczyciela, ulegnie zawieszeniu z chwilą ogłoszenia upadłości, a umorzeniu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: