Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Pytanie:

Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w sytuacji, w której wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 63 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przeciwko upadłemu w poszukiwaniu jego długu osobistego, będzie zawieszone z datą ogłoszeniem upadłości. Będzie ono umorzone z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nie dotyczy to więc osób będących poręczycielami upadłego, ale samego upadłego. W związku z tym tylko i wyłącznie postępowanie egzekucyjne (sądowe i administracyjne) prowadzone przeciwko masie upadłości (bez względu na rodzaj wierzytelności), a nie przeciwko majątkowi poręczyciela, ulegnie zawieszeniu z chwilą ogłoszenia upadłości, a umorzeniu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.7.2016

  Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel (...)

 • 27.2.2015

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zatem często może ona być naszym kontrahentem. Dlatego warto wiedzieć jak (...)

 • 30.11.2004

  Dwa rodzaje upadłości dłużnika

  Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może (...)

 • 4.5.2009

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Nowa instytucja może (...)