Zakres działania syndyka

Pytanie:

"W jednej odpowiedzi (Uprawnienia i obowiązki syndyka) Prawnik odpowiada, że "syndyk nie jest następcą prawnym" i powołuje się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy mógłbym wiedzieć dokładnie jakie jest to orzeczenie i z kiedy np. data sygn. akt. Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w mojej upadłej firmie kontrolę i powiadomił tylko syndyka, a mnie nie powiadomił, gdyż uznał, że następcą prawnym jest syndyk, a nie były prezes zarządu. O kontroli dowiedziałem się dopiero rok po jej zakończeniu, gdyż syndyk mnie nie raczył powiadomić i na dodatek nie pisał żadnego odwołania na decyzje UKS. "

Odpowiedź prawnika: Zakres działania syndyka

Potwierdzenie tezy, że syndyk nie jest następcą prawnym upadłego jest Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 1995 r., sygn. I ACr 712/95, opubl. OSA 1998/2 poz. 8 str. 52 i Prawo Gospodarcze 1996/10 str. 50, w którym Sąd ten stwierdza, że :"Syndyk jest jedynie zarządcą masy upadłości i to dopiero od momentu ogłoszenia upadłości posiadającym ściśle określone kompetencje i nie jest następcą prawnym upadłego." Należy jednak przypomnieć, że z chwilą ogłoszenia upadłości to syndyk ma jedyne prawo zarządu majątkiem upadłego wchodzącym w skład masy i wszelkie decyzje m.in organów skarbowych powinny być kierowane do niego. Syndyk powinien dokonać wszelkich czynności zabezpieczających majątek upadłego, gdyż należy to do jego obowiązków. Warto jednak w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z Wrocławia z dnia 18 listopada 1999 r., sygn. I SA/Wr 1423/97, w któryn NSA stwierdza, że: "Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nie pozbawia go osobowości prawnej. Pozostaje więc ono w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, a jedynie odjęty zostaje mu zarząd i reprezentacja majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Syndyk upadłości zarządza mieniem upadłego i reprezentuje go. Wszystkie czynności syndyka upadłości wywierają skutek względem upadłego, który w dalszym ciągu pozostaje stroną stosunków prawnych. Ogłoszenie upadłości nie zwalnia upadłego podmiotu od obowiązków podatkowych. Upadły podmiot pozostaje podatnikiem, z tym, że w czynnościach tych reprezentuje upadłego syndyk. Oczywiste jest, że syndyk nie jest podmiotem zobowiązanym podatkowo, lecz obejmując zarząd majątkiem upadłego działa w jego imieniu i na jego rachunek we wszystkich czynnościach prawnych." Oznacza to, że adresatem decyzji jest syndyk. Jednakże podatnikiem pozostaje upadły. Jeżeli syndyk nie informował upadłego o toczącym się postępowaniu i przez to upadły poniósł szkodę, istnieje możliwość pociągnięcia syndyka do odpowiedzialności na podstawie art. 102 prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem syndyk i zarządca odpowiadają za szkodę wyrządzoną niesumiennym pełnieniem swych obowiązków.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • AGA 2012-06-08 14:38:54

    JESTEM W CIAZY NA ZWOLNIENIU ZAKLAD DAL MI WYPOWIEDZENIE Z PRACY PONIEWAZ JEST UPADLOSC CZY WYPRAWKA MI SIE NALEZY Z PRACY AKORDOWEJ CZY Z ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO PROSZE O POMOC


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika