ZFŚS a upadłość firmy

Pytanie:

"Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać w w/w warunkach?"

Odpowiedź prawnika: ZFŚS a upadłość firmy

Prawo upadłościowe reguluje Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. 1991r. nr 118 poz.512 z późn. zm.). Na mocy art. 22 § 1 tego Rozporządzenia, mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, jeżeli jest gospodarczo i rachunkowo wyodrębnione, nie wchodzi w skład masy upadłości. Zakres wyłączonego mienia określone jest w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem sprawiedliwości z dnia 25 maja 1998r. (Dz.U. z 1998r. nr 69 poz. 453). Na podstawie tego Rozporządzenia, mieniem wyłączonym spod masy upadłościowej są zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na dzień ogłoszenia upadłości, środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie dalszych paragrafów cytowanego Rozporządzenia, można stwierdzić, że środki funduszu ulegają zwiększeniu o kwoty pochodzące ze zwrotu udzielonych pożyczek. Pożyczkę więc należy oddać. Mieniem funduszu zarządza upadły przedsiębiorca, chyba że w sprawie jest ustanowiony likwidator, kurator bądź przedstawiciel upadłego przedsiębiorcy. Niewykorzystane środki funduszu, pozostające na odrębnym rachunku bankowym funduszu według stanu na dzień zamknięcia bilansu upadłego przedsiębiorcy zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika