Koszty egzekucji a wykreślenie wpisu w KW

Pytanie:

Wierzyciel doprowadził do ustanowienia hipoteki na lokalu użytkowym (sklep). W następstwie zawartej umowy i spłaceniem długu, wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem, a ten na podstawie art. 825 pkt. 1 kpc wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie komornik wydał drugie postanowienie określające wysokość kosztów egzekucyjnych. Po przeprowadzeniu dwóch procesów sąd zasądził te koszty i dłużnik jest winien komornikowi 3.000 zł. Jednakże wystąpił do komornika, by ten zawnioskował zmianę zapisów w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji. Komornik sądowy warunkuje swoje postępowanie w wydziale ksiąg wieczystych od uregulowania należnych mu i zasądzonych kosztów egzekucyjnych. Czy to postępowanie jest słuszne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 825 pkt 1 kpc, organ egzekucyjny obowiązkowo musi umorzyć postępowanie egzekucyjne w całości lub części, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi wierzyciel. Jeżeli jednak egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich. W związku z umorzeniem egzekucji komornik powinien skierować do wydziału ksiąg wieczystych wniosek o wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny jest też obowiązany doręczyć zaświadczenie o umorzeniu postępowania. W zaświadczeniu tym powinno być dokładnie opisane, jakie przedmioty były objęte postępowaniem egzekucyjnym, a także inne szczegóły ze względu na skutki umorzenia opisane powyżej. Uchylenie czynności egzekucyjnych i związane z tym wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji jest niezależne od uiszczenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Co do obciążenia nieruchomości hipoteką, to z pytania wynika, że dług został spłacony. Jednak hipoteka obejmuje także koszty postępowania, więc jeśli nie zostały one uiszczone, nie jest możliwe jej wykreślenie. Dopiero w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.10.2009

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Rejestrze podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • 22.12.2014

  Podanie do publicznej wiadomości informacji o długu nierzetelnego kontrahenta (RDN)

  Możliwość ujawnienia szerszemu gronu osób informacji o długu naszego kontrahenta jest narzędziem windykacji, które często znajduje swoje skuteczne zastosowanie. Dokonanie takiej czynności (...)