e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja

67 Artykułów


21 Informacji


905 Pytań i odpowiedzi


147 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Miejsce pobytu dłużnika

  "Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, że nie mieszka pod wskazanym adresem. (...)"

  Miejsce pobytu dłużnika
 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  "Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy (...)"

  Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku
 • SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

  "Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny?"

  SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny
 • Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

  "Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku bankowego, po czym zajęcia tego rachunku dokonał (...)"

  Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga

  "Komornik sądowy powołał biegłego do celu sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, która jest współwłasnością dwóch osób w udziałach po 1/2. Następnie biegły bez wcześniejszego uprzedzenia właścicieli (...)"

  Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga
 • Przejęcie udziałów w spółce z o.o.

  "Jestem pracownikiem spółki z o.o.. spółka zalega z wypłatą wynagrodzenia. Istnieje prawdopodobieństwo, że spółka będzie się uchylała od zapłacenia zobowiązania. Czy w przypadku bezskutecznej egzekucji za długi istnieje możliwość przejęcia (...)"

  Przejęcie udziałów w spółce z o.o.