Prawomocność postanowienia komornika

Pytanie:

"Złożyłem w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie wpisu umorzonej egzekucji z księgi wieczystej mojego dłużnika. Przedłożyłem postanowienie komornika, ale brak na nim wzmianki o prawomocności. Czy oryginał postanowienia komornika wystarczy, aby sąd wykreślił ostrzeżenie o egzekucji. Komornik odmówił zamieszczenia wzmianki o prawomocności. Czy wykreślenie umorzonej egzekucji nie należy do obowiązku komornika? "

Odpowiedź prawnika: Prawomocność postanowienia komornika

Zgodnie z art. 826 kpc umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

W literaturze przedmiotu podnosi się, iż z tego przepisu wynika obowiązek komornika dokonania czynności usuwających skutki czynności egzekucyjnych. „Wydając postanowienie o umorzeniu postępowania, organ egzekucyjny nie musi zarządzać uchylenia poszczególnych czynności. Powinien on jednak podjąć z urzędu czynności usuwające skutki dokonanych czynności egzekucyjnych w celu przywrócenia dłużnikowi pełnej swobody dysponowania rzeczą lub prawem, w stosunku do których była skierowana egzekucja" - Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 632. Za taką czynność naszym zdaniem należy uznać również zapewnienie wykreślenia wpisu o egzekucji z księgi wieczystej.

Podstawą wpisu (bądź wykreślenia wpisu) w księdze wieczystej może być prawomocne orzeczenie sądowe. W postępowaniu egzekucyjnym komornik pełni funkcję organu egzekucyjnego, a zatem jego postanowienia w zakresie wpisów do księgi związanych z postępowaniem egzekucyjnym powinny być traktowane na równi z orzeczeniami sądu i stanowić podstawę wpisu (wykreślenia wpisu). Postanowienie takie powinno być prawomocne, gdyż oznacza to, iż w tym zakresie postanowienie to nie może co do zasady ulec zmianie. 

Jako, że do postępowania egzekucyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu procesowym, to na podstawie art. 364 par. 1 kpc komornik powinien na wniosek strony stwierdzić prawomocność swojego postanowienia. To, że nie chciał tego uczynić mogło wynikać z tego, iż w danej chwili jego postanowienie nie było jeszcze prawomocne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • rpp322 2016-06-24 10:11:42

    "...na podstawie art. 364 par. 1 kpc komornik powinien na wniosek strony stwierdzić prawomocność swojego postanowienia. To, że nie chciał tego uczynić mogło wynikać z tego, iż w danej chwili jego postanowienie nie było jeszcze prawomocne." A co w sytuacji gdy postanowienie jest prawomocne (minął czas do jego uprawomocnienia), a komornik wciąż nie chce stwierdzić jego prawomocności?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika