Informowanie komornika o spłacie długu

Pytanie:

"Rok temu rozpoczęłam windykację swojej należności od mojego dłużnika poprzez komornika. W tym czasie mój dłużnik wpłacał na moje konto, a także mi bezpośrednio różne kwoty, z pominięciem jednak komornika. Obecnie dług jest spłacony. W jakiej formie powinnam zawiadomić o tym komornika? Czy jest jakiś określony termin od momentu spłaty zadłużenia, w ramach którego wierzyciel musi poinformować komornika o tym fakcie? Proszę zauważyć, że nie pytam o dodatkowe opłaty, czy też opłatę stosunkową, lecz o to, czy i w jakiej formie wierzyciel powinien zawiadomić komornika, iż dłużnik dokonał spłaty całej należności."

Odpowiedź prawnika: Informowanie komornika o spłacie długu

Z pytania wynika, że rok temu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. W obecnej chwili potrzeba kontynuowania postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi odpadła, gdyż cała należność została przez dłużnika w międzyczasie zapłacona. W takim przypadku wierzyciel powinien złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. Nie chodzi bowiem o sprawę, w której egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, a w której wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. Po złożeniu stosownego wniosku przez wierzyciela komornik ma obowiązek umorzyć postępowanie. Komornik działa bowiem wyłącznie w granicach przedmiotowych żądania wierzyciel. Wniosek może być sporządzony w formie pisemnej lub zgłoszony ustnie do protokołu. Skutkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

Przepisy nie nakładają wprost na wierzyciela obowiązku zawiadomienia komornika (poprzez złożenie wniosku o umorzenie), nie określają też terminu.  Jeżeli jednak wierzyciel tej czynności nie dopilnuje, to dłużnik może wytoczyć przeciwko niemu powództwo przeciwegzekucyjne


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • zielinska 2016-09-27 11:36:52

    od grudnia ubr nawniosekgetin banku komornik potraca z mojej renty 448zl.na koniec lipca dostalam zawiadomieni z getin banku o dokonanej cesji,ale nie wystapiono do komornka o umorzenie egzekucji nowy wierzyciel na mocy porozumienia zgodzil sie na jednorazowa splate ele komornik nadal prowadzi swoja egzekucje/i slusznie.getin bank nie zamierza wystapic do komornika z wnioskiem o umorzenie czy jest na to sankcja?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika