image

Wniosek o opis i oszacowanie - egzekucja udziału we własności nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości wszczynana jest na wniosek wierzyciela. Na skutek wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel może złożyć wniosek o dokonanie opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości jest niezbędny w celu dalszego prowadzenia egzekucji z nieruchomości, tj. w celu jej sprzedaży na licytacji. Wniosek ten nie jest potrzebny w sprawach, w których egzekucją wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. Jeśli wierzyciel nie skieruje do komornika wniosku o dokonanie opisu i oszacowania w ciągu roku, egzekucja podlega umorzeniu z mocy prawa. Termin roczny, zgodnie z art. 823 kpc, biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o opis i oszacowanie - egzekucja udziału we własności nieruchomości - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne