e-prawnik.pl Porady prawne

Termin ważności operatu szacunkowego

Pytanie:

Proszę o podanie podstawy prawnej określenia czasu ważności operatu szacunkowego nieruchomości (egzekucja komornicza). Wycena była przeprowadzona pod koniec grudnia 1996 r. Biegły podał m.in.: Rozporządzenie MGP i Budow. z 15.03.1995: MP nr 13 z 1995 r. oraz Standardy Zawodowe w 1996 r.. Podobno ten operat jest ważny dwa lata (tak stwierdził wykonujący go biegły), a licytacja była przeprowadzona w grudniu 1999 r., czyli rok po utracie jego ważności. Czy przeprowadzenie licytacji na podstawie nieważnego operatu może być podstawą do unieważnienia całego postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin ważności operatu szacunkowego

19.1.2004

Brak jest przepisów określających okres ważności operatu szacunkowego sporządzonego w ramach opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowią jedynie, że jeśli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, to na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić ponowny opis i oszacowanie. Sam upływ czasu nie pociąga za sobą potrzeby dokonania dodatkowego opisu i oszacowania, jeżeli nie wywołał on zmian w stanie nieruchomości (postanowienie SN z dnia 4 lutego 1977 r., III CRN 239/76, OSNCP 1977, nr 11, poz. 217).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

ostry

28.12.2017 17:30:1

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

Znam sprawę w której po 2 latach wojewoda zlecił wykonanie nowego operatu szacunkowego a minister nakazał oprzeć się na starym [ponad 2 letnim] Kto miał racje?

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

Tomasz Ziółkowski

20.6.2011 9:26:29

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

No chyba jednak wbrew odpowiedzi jak wyżej są przepisy dotyczące ważności operatu szacunkowego. Odsyłam do art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

piotr

10.6.2010 12:15:18

Re: Termin ważności operatu szacunkowego

Szkoda tylko że autor nie zna się na rzeczy i udziela porad. Operat ma "termin ważności" określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami art. 156 ust. 3 w zw. z art. 154

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ