image

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny strona może żądać udzielenia zabezpieczenia. Może być ono udzielone zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania zawiera obok niezbędnych elementów tego pisma procesowego, przykładową sytuację uzasadniającą wniosek i dowody, które ją poświadczają oraz komentarz.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne