Zabezpieczenie powództwa o alimenty

Pytanie:

W najbliższym czasie chciałabym złożyć pozew o rozwód. W pozwie domagam się 500 zł alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Ktoś mi powiedział, że mogę złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów na okres toczącego się procesu. Czy zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów należy wpisać jako kolejny punkt w pozwie i czy może być wpisana ta sama kwota, której domagam się jako alimenty? Czy to ma być osobny wniosek w ogóle?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl przepisu art. 753 §1 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty  uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W wypadkach wymienionych powyżej  sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowień  o zabezpieczeniu.

Zatem sąd może z urzędu lub na wniosek  zabezpieczyć alimenty. Wniosek  o zabezpieczenie powództwa  o alimenty składa się w  pozwie o rozwód, o alimenty lub samodzielnie – także w toku procesu. Warto też podać kwotę żądanych alimentów nieco wyższą od oczekiwanej zarówno w zakresie roszczenia jak i zabezpieczenia.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

anonim

28.3.2011 19:4:52

Re: Zabezpieczenie powództwa o alimenty

bardzo mi ten artykuł pomógł.Dziekuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: