Koszty zabezpieczenia roszczenia

Pytanie:

"Mam nakaz zapłaty kwoty 50 tys. zł. w postępowaniu nakazowym, w zakresie którego dłużnik wniósł zarzuty. Chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Ile procent kwoty zabezpieczanej wynosi opłata od zabezpieczenia roszczenia i czy pobierana jest ona za każde kolejne zabezpieczenie roszczenia, o dokonanie którego zawnioskuję wskazując komornikowi kolejne składniki majątku dłużnika?"

Odpowiedź prawnika: Koszty zabezpieczenia roszczenia

Jak rozumiemy Pytający ma na myśli opłatę pobieraną wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. z art. 69 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata taka jest stała, a nie stosunkowa – zależna od wysokości roszczenia (taka opłata obowiązywała w starym stanie prawnym). Obecnie, zgodnie z powołanym przepisem, opłata jest stała i wynosi 100 zł. Wartość przedmiotu sporu nie ma w tym wypadku znaczenia.

Opłata jest pobierana od wniosku:

  • udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
  • zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

Jak wynika z powyższego opłata jest pobierana od każdego wniosku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia jak i od wniosków w zakresie uchylenia lub zmiany wydanych wcześniej postanowień. Gdyby złożył Pan wniosek o zabezpieczenie już w pozwie to opłata nie byłaby pobrana.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale  dnia 19 kwietnia 2007 r. (III CZP 14/2007) "zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego, zawarte w piśmie rozpoczynającym postępowanie, podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł".


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika