e-prawnik.pl Porady prawne

Wydanie drugiego tytułu wykonawczego

Pytanie:

Chciałbym uzyskać drugi tytuł wykonawczy, aby skierować sprawę przeciwko dłużnikowi do drugiego komornika (dłużnik posiada kilka nieruchomości w różnych miejscowościach). Ile wynosi opłata sądowa za wydanie drugiego tytułu wykonawczego dla aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wydanie drugiego tytułu wykonawczego

17.8.2006

Stosownie do treści art.793 kodeksu postępowania cywilnego, w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową. Postępowanie o wydanie dalszych tytułów wykonawczych toczy się zatem na wniosek wierzyciela, który powinien wykazać potrzebę wydania dalszych tytułów wskazując cel ich wydania. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, niezbędne jest złożenie wraz z wnioskiem kolejnego odpisu tego aktu. Wnioskodawca winien też uiścić stosowną opłatę od wniosku. Wydaje się, iż wyniesie ona 50 zł, znajdując podstawę w treści art. 71 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przepis ten stanowi, iż opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ