Egzekucja komornicza a cesja wierzytelności

Pytanie:

"Wierzyciel posiada prawomocny tytuł egzekucyjny przeciw dłużnikowi. Wierzyciel ten skierował również wniosek do komornika o prowadzenie egzekucji. Egzekucja ta została wszczęta na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego. Po kilku dniach od skierowania wniosku o egzekucję do komornika, wierzyciel ten sprzedał tę wierzytelność (umową cesji notarialnie potwierdzoną). O cesji powiadomił dłużnika. Cesjonariusz na podstawie tej umowy cesji, skierował wniosek o kontynuację egzekucji i przekazanie na jego konto uzyskanych środków (jako nowego wierzyciela). Cesjonariusz (nowy wierzyciel) jednak nie przepisał jeszcze w sądzie klauzuli wykonalności na siebie (złożył dopiero taki stosowny wniosek). Komornik jednak uznał zmianę wierzyciela na podstawie tej umowy cesji. Komu, wobec powyższego, powinien zapłacić dłużnik dług, jeśli chciałby dobrowolnie spełnić świadczenie, czy staremu wierzycielowi na którego widnieje klauzula wykonalności czy nowemu (cesjonariuszowi). Komu, w przypadku zajęcia przez komornika środków finansowych dłużnika, powinien komornik przelać wierzytelność - czy staremu wierzycielowi czy nowemu (na podstawie tej umowy cesji). Czy komornik ma prawo przelać nowemu wierzycielowi (cesjonariuszowi) kwoty uzyskane z egzekucji zanim zostanie zmieniony wyrok (klauzula przeniesiona na nowego wierzyciela)."

Odpowiedź prawnika: Egzekucja komornicza a cesja wierzytelności

Dla odpowiedzi na zadane pytania należy odwołać się do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zgodnie z przepisem art. 788 § 1 jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Z wskazanego przepisu wynikałoby więc, że nabywca wierzytelności musi uzyskać klauzulę wykonalności na własną rzecz aby skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Jednakże, w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne toczy się, dla przejścia obowiązków wystarczającym jest tylko wykazanie się dokumentem uzasadniającym przejście uprawnień.

Przez pewien czas powszechnie przyjmowano, że jeśli zmiana osoby wierzyciela lub dłużnika nastąpiła po wszczęciu właściwego postępowania egzekucyjnego, to nie ma podstaw do uwidaczniania takich zmian w klauzuli wykonalności, skoro egzekucja jest już prowadzona. Wystarczy wykazać organowi egzekucyjnemu odpowiednim dokumentem, że nastąpiło przejście prawa lub obowiązku albo nastąpiła zmiana nazwiska (nazwy osoby prawnej). Tak też uznał Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 30 stycznia 1975 r. (II CZ 5/75).

Jednakże pogląd ten został skrytykowany w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia z dnia 29 października 2004 r. (III CZP 63/2004), zgodnie z którym przepis art. 788 § 1 kpc ma zastosowanie również w razie przeniesienia wierzytelności (przelewu) po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Praktyka komorników może być różna i zasadniczo od niej zależy przyjęcie, czy w przypadku przelewu wierzytelności po wszczęciu postępowania egzekucyjnego jest konieczne nadanie klauzuli na rzecz nowego wierzyciela, czy też nie. Jeśli uznać, iż nie jest to konieczne, to dobrowolne spełnienie świadczenia powinno nastąpić na rzecz nowego wierzyciela (mimo nie uzyskania klauzuli wykonalności). Także komornik, prowadzący postępowanie egzekucyjne, powinien wpłacać ściągnięte w drodze egzekucji należności na rzecz nowego wierzyciela – dodatkowo przemawia za tym okoliczność, iż został o przelewie wierzytelności poinformowany i uznał zmianę wierzyciela. Jeżeli jednak przyjmiemy pogląd odmienny, wyrażony w nowszych orzeczeniu SN, iż wymagane jest jednak nadanie klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności, zaspokojenie długu może nastąpić na rzecz nowego wierzyciela dopiero po nadaniu klauzuli na rzecz tego wierzyciela. W takim wypadku komornik powinien regulować należności na rzecz dotychczasowego wierzyciela - do czasu nadania klauzuli nowemu wierzycielowi.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Stanisław 2023-05-21 13:54:24

    Artykuł zawiera błędną opinię co do okoliczności wejścia cesjonariusza do postępowania egzekucyjnego - na miejsce cedenta.. Zarówno przed nowelizacją z 2015 r jak i po tej nowelizacji , nie istnieje prawo do wejścia - na miejsce cedenta do postępowania - "z automatu" czyli w wyniku cesji z art. 509 kc. W każdym stanie prawnym wymagany był i jest wymagany - nadal - wniosek (spełniający wymogi kpc) oraz zgoda cedenta na wejście do postępowania "na jego miejsce". Ten bałamutny artykuł funkcjonuje - przynajmniej w Sądzie Rejonowym w gorzowie i powiela niekompetencje autora powyższego artykułu. W aktualnym stanie prawnym nie jest wymagany - jedynie - tytuł wykonawczy na cesjonariusza .


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika