Alimenty w depozycie sądowym

Pytanie:

"Spóźniłem się z zapłatą jednej kwoty alimentów. Eks małżonka natychmiast wystąpiła do komornika, który rozpoczął egzekucję z mojego wynagrodzenia. Natychmiast sam spłaciłem kwotę zaległych alimentów. Komornik odstąpił od egzekucji z wynagrodzenia, jednakże alimenty mam teraz płacić przez komornika. Komornik powiedział mi, że będzie to trwało dotąd dopóki moja eks sama nie odstąpi od swojego wniosku. Alimenty mam dość wysokie, teraz muszę jeszcze płacić koszty komornicze. Czy jest taka możliwość aby komornik umorzył to postępowanie? Słyszałem, że można wpłacić 6-krotność alimentów do depozytu sądowego i wtedy komornik umorzy postępowanie? Czy jest faktycznie taka możliwość? A co po pół roku, bo rozumiem, że alimenty będą pobierane przez komornika z tego depozytu? Czy one "leżą" w tym depozycie, a ja sam wpłacam alimenty do rąk matki jak orzekł sąd? I czy mogę zwrócić się już teraz do sądu o zmniejszenie alimentów? Moja sytuacja materialna ostatnio bardzo się pogorszyła, a eks małżonka ukrywa, że osiąga dochody? "

Odpowiedź prawnika: Alimenty w depozycie sądowym

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu lub na wniosek. W tym przypadku nie zachodzi żadna przesłanka umorzenia postępowania z urzędu, a zatem istnieje jedynie druga możliwość. Zgodnie z art. 825 pkt 1) kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny umorzy postępowanie, jeżeli zażąda tego wierzyciel a więc z wnioskiem takim musiałaby wystąpić żona.

Przepisy nie przewidują możliwości umorzenia postępowania w przypadku złożenia do depozytu sądowego 6-krotności miesięcznego świadczenia alimentacyjnego. Jedynie art. 820 przewiduje, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Jednak w tym przypadku przepis ten prawdopodobnie nie znajdzie zastosowania.

Zgodnie z art. 822, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. W tym przypadku oznacza to konieczność każdorazowego okazywania komornikowi dowodu zapłaty alimentów.

Jeśli chodzi o instytucję depozytu sądowego, prosimy o zapoznanie się z treścią innych odpowiedzi zamieszczonych na naszej stronie; Depozyt sądowy,a spełnienie świadczenia, Alimenty złożone do depozytu sądowego, Przedmiot świadczenia w depozycie sądowym-koszty.

Co do kwestii zmniejszenia alimentów, to zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zatem, z uwagi na pogorszenie się sytuacji materialnej, może Pan zwrócić się do sądu o obniżenie wysokości alimentów.

Proponujemy również zapoznanie się z treścią informacji prawnej Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Katarzyna 2015-08-29 20:06:59

    Proszę mi powiedzieć jak napisać wniosek do Sądu o zwolnienie alimentów bieżących z depozytu sądowego

  • Roksana 2014-10-31 00:57:46

    Proszę powiedzcie mi jak napisać podanie o zezwolenie na wypłate alimentów z depozytu sądowego?? z tym że ojciec obecnie przebywa w polsce a ja za granicą z dzieckiem a słyszałam ze tam trzeba uwzględnic gdzie obecnie przebywam i podac nr. konta ale nie jestem zbyt pewna dlatego pytam i licze na szybką odpowiedz. pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika