Przedmiot świadczenia w depozycie sądowym-koszty

Pytanie:

"Czy wierzyciel ponosi jakieś koszty związane z złożeniem przedmiotu zobowiązania /spełnienie świadczenia/? Jeżeli tak to jakie i czy są jakieś zwolnienia?"

Odpowiedź prawnika: Przedmiot świadczenia w depozycie sądowym-koszty

Zakładamy, że pytanie dotyczy kosztów złożenia przez dłużnika przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Złożenie przedmiotu świadczenia przez dłużnika do depozytu sądowego jest instytucją umożliwiającą jemu zwolnienie się z zobowiązania. Zwolnienie takie następuje w przypadku ustalenia przez sąd w trybie spornym, że złożenie przedmiotu świadczenia przez dłużnika było ważne a także w sytuacji gdy wierzyciel odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego. Wierzyciel odbierając złożony przedmiot świadczenia obarczony jest pewnymi kosztami. Otóż zgodnie z par. 47 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 154, poz.753 z 1996r.) w sprawie o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia pobiera się dziesiątą część wpisu stosunkowego. Zwolnienie w omawianym zakresie przysługuje stronie, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd. Domagać się tego może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie taki powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu natomiast zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek o przyznanie zwolnienia należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Niemniej strona która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może taki wniosek złożyć w sądzie rejonowym miejsca swego zamieszkania. Sąd ten prześle niezwłocznie taki wniosek sądowi właściwemu. Gdy sąd poweźmie wątpliwości, co do istotnego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia możliwe jest zarządzenie przez niego stosownego dochodzenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika