Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty

Pytanie:

"Wysłałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku zaocznego. Komornik zajął rachunek dłużnika, a ten zadzwonił do mnie z prośbą o cofnięcie wniosku. Jednocześnie zaproponował podpisanie harmonogramu spłat należności w ratach. Do tej pory komornik wysłał do mnie jedną przesyłką pismo o zajęciu rachunku bankowego dłużnika, wezwane do zapłaty zaliczki w wysokości 9,79 zł na koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika (dłużnik mieszka w rewirze komornika, a firmę ma w innym miejscu) oraz wezwanie wierzyciela do wskazania mienia dłużnika. Do komornika nie mogę się dodzwonić. Z jakiego rodzaju kosztami mogę się liczyć w przypadku cofnięcia wniosku na tym etapie?"

Odpowiedź prawnika: Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty

Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i może on w każdym momencie złożyć wniosek o umorzenie postępowania, który komornik musi uwzględnić - jeśli wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek wierzyciela, nie zaś z urzędu lub na żądanie organu(art 825 pkt 1 k.p.c.). Uprzywilejowana pozycja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym przejawia się także ty, iż to dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi (art. 770 k.p.c.).

Generalnie, więc wierzyciel nie jest obciążany kosztami postępowania egzekucyjnego, które to koszty komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem od dłużnika. Wyjątkiem jest możliwość żądania zaliczki od wierzyciela przez komornika na czynności podejmowana przez komornika poza swoim rewirem (art. 8 ust. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zgodnie z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r, sygn. akt P18/05, komornik może ściągać wynagrodzenie od dłużnika, tylko w przypadku skuteczności egzekucji. Oznacza to, iż w przypadku złożenia wniosku przez wierzyciela o umorzenie postępowania przed wyegzekwowaniem chociażby części świadczenia przez komornika, komornik nie będzie mógł egzekwować wynagrodzenia także od dłużnika.

Reasumując, w przypadku złożenia przez Pana wniosku o umorzenie postępowania, nie zostanie Pan obciążony żadnymi kosztami, bezprzedmiotowy stanie się także obowiązek uiszczenia zaliczki na wydatki komornika. Jeżeli do chwili złożenia wniosku komornik nie wyegzekwował świadczenia, nie obciąży on kosztami swojego wynagrodzenia także dłużnika.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika