Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

Pytanie:

"Kiedy organ administracji publicznej podejmuje postępowanie, zawieszone ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego?"

Odpowiedź prawnika: Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

Przepisy dość lakonicznie wypowiadają się w kwestii podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego. Art. 97 § 2 kpa stanowi jedynie, że organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Jak podkreśla się w doktrynie „W sytuacji zawieszenia postępowania ze względu na zagadnienie wstępne, przyczyna uzasadniająca zawieszenie ustępuje w chwili, gdy rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd uzyskuje charakter trwały. Podstawowe znaczenie dla takiego ustalenia mają przepisy prawne regulujące określony rodzaj postępowania, w którym rozstrzygane jest zagadnienie wstępne (dla postępowania tego jest to zwykle zagadnienie główne). W pierwszej kolejności przepisy te określają formę rozstrzygnięcia zagadnienia (wyrok, postanowienie, inne orzeczenie, decyzja administracyjna, inna forma działania organu lub sądu). Rozstrzygnięciu takiemu w oznaczonym momencie przyznają z reguły także cechę trwałości (stabilności). Zasadniczo, na jej oznaczenie, mowa jest w nich o prawomocności rozstrzygnięcia, jego ostateczności, skuteczności, sporadycznie wykonalności.” (Łaszczyca Grzegorz, Martysz Czesław, Matan Andrzej Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, Wydawnictwo LEX, 2010, wyd. III.).

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika