Wniosek o zmianę nazwiska

Pytanie:

W maju tego roku moja córka zawarła związek małżeński i przybrała nazwisko swojego męża. W tym czasie mąż jej zmienił nazwisko na inne. Procedura zmiany nazwiska zakończyła się dopiero w listopadzie tego roku, dlatego też w Urzędzie Stanu Cywilnego figuruje poprzednie nazwisko jej męża. Teraz córka chciałaby zmienić nazwisko na nowe (ładniejsze). Nadmieniam, że córka nie zmieniła jeszcze dowodu osobistego. Zamierza wymienić go dopiero po zakończeniu procedury zmiany nazwiska. Córka oczywiście też mieszka i zameldowana jest w K. Mąż córki zameldowany jest poza miastem K. Od czego córka ma zacząć procedurę zmiany nazwiska? Jakie druki powinna wypełnić, itd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do aktu małżeństwa wpisuje się między innymi nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą nosiły dzieci pochodzące z małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeństwa na podstawie pisemnych oświadczeń.

Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek.

Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami

W sprawach zmiany iienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - Prezydent m. st. Warszawy jako organ wykonawczy gminy Warszawa-Centrum. Organom tym składa się podanie o zmianę imienia lub nazwiska.

Zatem należy w pierwszej kolejności złożyć podanie o zmianę nazwiska u właściwego starosty (miejsce zameldowania - co do zasady). W podaniu należy uzasadnic zmianę ważnymi względami (np. zmiana nazwiska przez męża). Można też załączyć decyzję o zmianie nazwiska przez męża jako uzasadnienie zmiany nazwiska.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

aa

28.1.2011 13:25:45

Re: Wniosek o zmianę nazwiska

Witam moja córka ma 16 lat i bardzo chcę zmienić nazwisko tylko problem w tym że nie wiem jak napisać uzasadnienie... bardzo proszę o pomoc

aa

28.1.2011 12:49:41

Re: Wniosek o zmianę nazwiska

Witam moja córka ma 16 lat i bardzo chcę zmienić nazwisko tylko problem w tym że nie wiem jak napisać uzasadnienie... bardzo proszę o pomoc

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY