Odpis z dokumentów studenta

Pytanie:

Mam zamiar studiować na studiach uzupełniających magisterskich w mojej miejscowości rodzinnej. Z racji tego, że studia licencjackie ukończyłem w Poznaniu, muszę w uczelni przedstawić uwierzytelniony odpis z indeksu przedmiotów, które miałem na licencjacie. Dziekan jednak odmówił beż żadnej przyczyny wydania tego odpisu. Czy miał takie prawo, co mogę zrobić, jaka jest podstawa prawna jego działania i gdzie mogę sie poskarżyć na tą decyzję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, przebieg studiów jest dokumentowany w:

  • protokołach egzaminacyjnych, zawierających nazwę przedmiotu, którego dotyczy egzamin, imiona i nazwiska studentów, numery albumów studentów, oceny, datę i podpis egzaminatora;
  • w karcie egzaminacyjnej, zawierającej imię i nazwisko studenta, numer albumu studenta, nazwy przedmiotów, z których student zdawał egzaminy w okresie zaliczeniowym, oraz pozostałych przedmiotów, które student w okresie zaliczeniowym zaliczył; w dzienniku lub kartotece studentów i w indeksie studenta.

Wymienione dokumenty, ich odpisy lub wyciągi, w zakresie, w jakim dotyczą studenta lub absolwenta, mogą być wydane studentowi lub absolwentowi bądź, na ich wniosek, upoważnionej przez nich osobie do rąk własnych lub wysłane pocztą, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Natomiast zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora. Rektor uchyla decyzję dziekana niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem uczelni lub regulaminem studiów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY